Monday May 29 Mon May 29
Tuesday May 30 Tue May 30
Wednesday May 31 Wed May 31
Thursday Jun 01 Thu Jun 01
Friday Jun 02 Fri Jun 02
Saturday Jun 03 Sat Jun 03
Sunday Jun 04 Sun Jun 04
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 06:30 am - 07:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 06:30 am - 07:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 07:30 am - 08:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 07:30 am - 08:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:30 am - 09:45 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:30 am - 09:45 am  
 
 
 
AquaFit (Deep End, Main Pool) 10:00 am - 10:45 am Thomas Ghebrat 
AquaFit (Shallow End, Main Pool) 10:00 am - 10:45 am Thomas Ghebrat 
Rec Swim (Training Pool, 48 inches) 10:00 am - 11:00 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 11:00 am - 12:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 11:00 am - 12:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 12:00 pm - 01:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 12:00 pm - 01:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 01:00 pm - 02:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 01:00 pm - 02:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 02:00 pm - 03:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 02:00 pm - 03:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 03:00 pm - 04:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 03:00 pm - 04:00 pm  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 04:00 pm - 05:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 04:00 pm - 05:00 pm  
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 05:00 pm - 06:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 05:00 pm - 06:00 pm  
 
Private Swimming Lessons (registered) (3-14 yrs) 05:15 pm - 06:55 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 06:00 pm - 07:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 06:00 pm - 07:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 07:00 pm - 08:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 07:00 pm - 08:00 pm  
 
Private Swimming Lessons (registered) (15+ yrs) 07:15 pm - 08:20 pm  
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:00 pm - 09:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:00 pm - 09:00 pm  
 
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 09:00 pm - 09:45 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 09:00 pm - 09:45 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 06:30 am - 07:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 06:30 am - 07:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 07:30 am - 08:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 07:30 am - 08:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:30 am - 09:45 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:30 am - 09:45 am  
 
 
 
AquaFit (Deep End, Main Pool) 10:00 am - 10:45 am Neil MacMillan 
AquaFit (Shallow End, Main Pool) 10:00 am - 10:45 am Neil MacMillan 
Rec Swim (Training Pool, 70 Inches) 10:00 am - 11:00 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 11:00 am - 12:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 11:00 am - 12:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 12:00 pm - 01:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 12:00 pm - 01:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 01:00 pm - 02:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 01:00 pm - 02:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 02:00 pm - 03:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 02:00 pm - 03:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 03:00 pm - 04:15 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 03:00 pm - 04:15 pm  
 
Parent and Tot Swim (registered) (0.5-2 yrs) 03:45 pm - 04:15 pm  
 
 
 
Swimming Lessons (registered) (3-14 yrs) 04:30 pm - 07:20 pm  
Swimming Lessons (registered) (3-14 yrs) 04:30 pm - 07:20 pm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krakens Lifesaving Club (registered) (7-14 yrs) 07:30 pm - 08:30 pm  
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 07:30 pm - 08:30 pm  
 
 
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:30 pm - 09:45 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:30 pm - 09:45 pm  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 06:30 am - 07:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 06:30 am - 07:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 07:30 am - 08:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 07:30 am - 08:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:30 am - 09:45 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:30 am - 09:45 am  
 
 
 
AquaFit (Deep End, Main Pool) 10:00 am - 10:45 am Neil MacMillan 
AquaFit (Shallow End, Main Pool) 10:00 am - 10:45 am Neil MacMillan 
Rec Swim (Training Pool, 48 inches) 10:00 am - 11:00 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 11:00 am - 12:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 11:00 am - 12:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 12:00 pm - 01:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 12:00 pm - 01:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 01:00 pm - 02:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 01:00 pm - 02:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 02:00 pm - 03:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 02:00 pm - 03:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 03:00 pm - 04:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 03:00 pm - 04:00 pm  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 04:00 pm - 05:00 pm  
Private Swimming Lessons (registered) (3-14 yrs) 04:00 pm - 05:40 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 04:00 pm - 05:00 pm  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 05:00 pm - 05:45 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 05:00 pm - 05:45 pm  
 
 
 
Junior Lifeguard Club (registered) (7-15 yrs) 06:00 pm - 08:00 pm  
Parent and Tot Swim (registered) (0.5-2 yrs) 06:00 pm - 06:30 pm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adult Beginner Swimming Lessons (registered) 08:15 pm - 09:00 pm  
Water Polo 08:15 pm - 09:45 pm  
 
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 06:30 am - 07:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 06:30 am - 07:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 07:30 am - 08:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 07:30 am - 08:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:30 am - 09:45 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:30 am - 09:45 am  
 
 
 
AquaFit (Deep End, Main Pool) 10:00 am - 10:45 am  
AquaFit (Shallow End, Main Pool) 10:00 am - 10:45 am  
Rec Swim (Training Pool, 48 inches) 10:00 am - 11:00 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 11:00 am - 12:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 11:00 am - 12:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 12:00 pm - 01:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 12:00 pm - 01:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 01:00 pm - 02:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 01:00 pm - 02:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 02:00 pm - 03:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 02:00 pm - 03:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 03:00 pm - 04:15 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 03:00 pm - 04:15 pm  
 
 
 
 
 
Swimming Lessons (registered) (3-14 yrs) 04:30 pm - 07:20 pm  
Swimming Lessons (registered) (3-14 yrs) 04:30 pm - 07:20 pm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AquaFit (48 inches, Training Pool) 07:30 pm - 08:15 pm Neil MacMillan 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 07:30 pm - 08:30 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 07:30 pm - 08:30 pm  
 
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:30 pm - 09:45 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:30 pm - 09:45 pm  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 06:30 am - 07:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 06:30 am - 07:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 07:30 am - 08:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 07:30 am - 08:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:30 am - 09:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:30 am - 09:30 am  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 09:30 am - 11:00 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 09:30 am - 11:00 am  
AquaFit (70 inches, Training Pool) 10:00 am - 10:45 am  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 11:00 am - 12:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 11:00 am - 12:00 pm  
 
Adult Beginner Swimming Lessons (registered) 12:00 pm - 12:45 pm  
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 12:00 pm - 01:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 01:00 pm - 02:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 01:00 pm - 02:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 02:00 pm - 03:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 02:00 pm - 03:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 03:00 pm - 04:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 03:00 pm - 04:00 pm  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 04:00 pm - 05:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 04:00 pm - 05:00 pm  
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 05:00 pm - 05:45 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 05:00 pm - 05:45 pm  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 05:45 pm - 07:00 pm  
Krakens Lifesaving Club (registered) (7-14 yrs) 06:00 pm - 08:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 07:00 pm - 08:00 pm  
 
 
 
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 08:00 pm - 09:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 2 Lanes) 08:00 pm - 09:00 pm  
 
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 09:00 pm - 09:45 pm  
Rec Swim (Main Pool, 2 Lanes) 09:00 pm - 09:45 pm  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 07:30 am - 08:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 07:30 am - 08:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:30 am - 09:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:30 am - 09:30 am  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 09:30 am - 11:00 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 09:30 am - 11:00 am  
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 11:00 am - 12:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 2 Lanes) 11:00 am - 12:00 pm  
AquaFit (48 inches, Training Pool) 11:15 am - 12:00 pm Neil MacMillan 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 12:00 pm - 01:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 2 Lanes) 12:00 pm - 01:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 01:00 pm - 02:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 2 Lanes) 01:00 pm - 02:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 02:00 pm - 03:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 2 Lanes) 02:00 pm - 03:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 03:00 pm - 04:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 2 Lanes) 03:00 pm - 04:00 pm  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 04:00 pm - 05:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 2 Lanes) 04:00 pm - 05:00 pm  
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 05:00 pm - 06:00 pm  
Private Swimming Lessons (registered) (15+ yrs) 05:00 pm - 06:40 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 05:00 pm - 06:00 pm  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 06:00 pm - 07:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 06:00 pm - 07:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 07:00 pm - 08:00 pm  
Private Swimming Lessons (registered) (15+ yrs) 07:00 pm - 08:40 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 07:00 pm - 08:00 pm  
 
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:00 pm - 09:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:00 pm - 09:00 pm  
 
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 09:00 pm - 09:45 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 09:00 pm - 09:45 pm  
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 07:30 am - 08:30 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 07:30 am - 08:30 am  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:30 am - 09:45 am  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:30 am - 09:45 am  
AquaFit (Shallow End, Main Pool) 09:00 am - 09:45 am Elham Akhoundzadeh 
 
 
Swimming Lessons (registered) (3-14 yrs) 10:00 am - 12:50 pm  
Swimming Lessons (registered) (3-14 yrs) 10:00 am - 12:50 pm  
 
 
 
 
 
 
Junior Lifeguard Club (registered) (7-15 yrs) 01:00 pm - 02:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 01:00 pm - 02:00 pm  
Private Swimming Lessons (registered) (3-14 yrs) 01:00 pm - 02:40 pm  
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 02:00 pm - 03:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 2 Lanes) 02:00 pm - 03:00 pm  
Aquatics Leadership Courses 03:00 pm - 07:00 pm  
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 03:00 pm - 04:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 2 Lanes) 03:00 pm - 04:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 04:00 pm - 05:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 04:00 pm - 06:00 pm  
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 05:00 pm - 06:00 pm  
 
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 2 Lanes) 06:00 pm - 07:00 pm  
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 07:00 pm - 08:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 07:00 pm - 08:00 pm  
 
 
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 08:00 pm - 09:00 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 08:00 pm - 09:00 pm  
 
 
 
 
Lane Swim (Main Pool, 3 Lanes) 09:00 pm - 09:45 pm  
Rec Swim (Main Pool, 1 Lane) 09:00 pm - 09:45 pm